மாஸ்கோ மே - 9: படங்கள்: 2

ரெண்டு வார்த்தை எழுதலேனா தமிழ்மணத்தில வராதே! மே-9 இரண்டாம் உலகப் போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெற்றதன் நினைவு விழாவில் எடுத்தது. சுஹோய் எனப்படும் ஜெட்டுகள் இவை. இந்தியாவிடமும் நிறைய உண்டு. எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி திடீரென்று தோன்றியபடியால் போகஸ் அவ்வளவு சரியாக இல்லை..

இதே நிகழ்ச்சி குறித்த முந்தைய பதிவு இதோ

0 Comments:

 

வார்ப்புரு | தமிழாக்கம்