பூவே இளைய பூவே!

பூவே இளைய பூவே! வரந்தரும் வசந்தமே!
மடிமீது தேங்கும் தேனே! எனக்குத்தானே!

குழல் வளர்ந்து அலையானதே! இரவுகளின் இழையானதே!
விழியிரண்டு கடலானதே! எனது மனம் படகானதே!
இளம்பளிங்கு நகம் தேய்த்ததே! நிலவு அதில் முகம் பார்த்ததே!
இனிக்கும் தேனே! எனக்குத் தானே!

இளஞ்சிரிப்பு ருசியானது! அது கனிந்து இசையானது!
புயல்மகளின் குரலானது! இருதயத்தில் மழை தூவுது!
இருபுருவம் இரவானது! இருந்தும் என்ன வெயில் காயுது!
இனிக்கும் தேனே! எனக்குத் தானே!


-------------
இந்த ஞாயிறு நாமெல்லாரும் எதிர்பார்த்த
நடால் Vs பெடரர்


தலைவரு பெடரருக்கு ஒரு ஓ இப்பவே சொல்லிக்கறேன். எதிர்த்து பேச நினைக்கற ஆளுங்க இன்னிக்கு அரையிறுதில 3-6, 0-3 க்கு அப்புறம் மேட்ச் பாத்தீங்கதானே?? :P

 

வார்ப்புரு | தமிழாக்கம்