எங்கும் தமிழ்! எதிலும் தமிழ்!

வணக்கம்!
வந்தனம்!
சுஸ்சுவாகதம்!

முதல்முறையாக தமிழில் பதிவு செய்கிறேன்!அதான் கொஞ்சம் ஆர்வம்!

0 Comments:

 

வார்ப்புரு | தமிழாக்கம்